Scop, Obiective, Beneficiari

SCOPUL PROIECTULUI

Ideea proiectului a pornit de la carenţele întâlnite în cunoştinţele şi practicile experţilor din Agenţiile pentru Dezvoltare Regională şi a specialiştilor de sănătate publică cu privire la mecanismele pentru dezvoltarea şi implementarea Politicilor de Sănătate Publică la nivel naţional, regional şi local.

Astfel, PHPRO urmăreşte să identifice şi să analizeze mecanismele prin care politicile de sănătate publică sunt create şi implementate în 3 ţări europene – Germania (al cărei sistem de sănătate publică a fost ales ca model în perioada reformei româneşti a sistemului de sănătate publică), Italia şi Spania – şi să transfere toate aceste cunoştinţe, know-how şi practici părţilor direct interesate din România, mai precis comunităţii româneşti de sănătate publică.

OBIECTIVELE principale urmărite în proiect sunt:

  • EVALUAREA ŞI DOCUMENTAREA – evaluarea şi cercetarea mecanismelor necesare dezvoltării Politicilor de Sănătate Publică la nivel Regional în 3 ţări europene – Germania, Italia şi Spania
  • TRANSMITEREA CUNOŞTINŢELOR – organizarea transferului de cunoştinţe prin intermediul a 8 cursuri de formare profesională în domeniul gestionării Politicilor de Sănătate Publică, organizate pentru reprezentanţii Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională şi pentru experţi din institute şi direcţii de sănătate publică
  • DISEMINAREA CUNOŞTINŢELOR – contribuirea la facilitarea armonizării politicilor româneşti de dezvoltare economică şi a Politicilor de Sănătate Publică

BENEFICIARII PROIECTULUI

BENEFICIARII DIRECŢI ai proiectului sunt 80 de specialişti de sănătate publică şi experţi din Agenţiile pentru Dezvoltare Regională din România

BENEFICIARII INDIRECŢI vizaţi de proiectul PHPRO cuprind următoarele categorii:

  • Comunitatea de sănătate publică
  • Funcţionarii publici care lucrează în Agenţiile pentru Dezvoltare Regională
  • Administraţiile Publice Locale